Ouders

Ouderbetrokkenheid


Ouders die kiezen voor onze school, hebben een bepaalde verwachting. Zij mogen van de school verwachten dat we goed onderwijs aanbieden en oog hebben voor het welzijn van hun kind. Van ouders verwachten we dat ze de school ondersteunen in het beleid en helpen waar nodig. We maken graag gebruik van de talenten van ouders. Zonder die hulp van ouders is het niet mogelijk om goed onderwijs te geven. Ouders kennen hun kind het beste en zijn partner bij het zoeken naar de goede wegen om de kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Onderwijs is een deel van de opvoeding en dat doen we samen met de ouders.
We verwachten van ouders een helpende hand en meedenken waar nodig. We tonen interesse in elkaar, vormen een team voor het welzijn van het kind. Ouders met specifieke talenten zijn erg welkom als aanvulling op ons onderwijs.

Klassenouders


In iedere groep is minstens één ouder actief als klassenouder. Deze ondersteunt de leerkracht en onderhoudt het contact tussen de groep en de ouders. De leerkracht en klassenouder spreken af waarbij ondersteuning wenselijk is. Bijvoorbeeld: het benaderen van ouders voor hulp bij verschillende activiteiten in de groep of het informeren van ouders over een groepsaangelegenheid. Het is niet de bedoeling dat klassenouders een vraagbaak worden voor ouders of spreken namens andere ouders. Klassenouders gaan altijd mee met het jaarlijkse schoolreisje.

Tevredenheidsonderzoek


Iedere twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats op alle Eenbes-scholen. Medewerkers, kinderen en ouders kunnen hierin kenbaar maken wat ze van de school vinden. De uitkomsten en verbeterpunten worden gedeeld met de ouders. De resultaten zijn verwegend positief, maar het kan nog beter. We pakken de verbeterpunten aan in projectgroepen waarbij we ook ouders kunnen betrekken. Praktische opmerkingen van ouders pakken we meteen aan. We blijven altijd evalueren en streven naar verbetering. Incidenteel bespreken we de uitkomsten in de vorm van ouderparen met een aantal willekeurig gekozen ouders.

Pleinwacht

Tijdens de grote pauze spelen de kinderen buiten onder toezicht en begeleiding van ouders en ambulante teamleden. Door het inzetten van pleinwachten kunnen de leerkrachten ook een moment pauzeren. Om de kinderen op een pedagogisch zo goed mogelijke manier te kunnen begeleiden, zullen de vrijwilligers een cursus aangeboden krijgen van de school.

De pauzetijden zijn als volgt:
Maandag t/m donderdag: 11:45 – 12.15 uur

Momenteel hebben wij een beperkt aantalpleinwachten, dus doen wij u hierbij een vriendelijk, doch dringend verzoek om u op te geven. Dit kan via info@alarqam.nl.

Graag ontvangen wij een e-mail met daarin uw beschikbaarheid. Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidheid.