Het bestuursbureau

De SIOU werkt met ingang van het nieuwe schooljaar 2018/2019 met een bestuursbureau. Het bestuursbureau houdt zich onder andere bezig met bestuursondersteunende taken, personeelszaken, ICT-zaken en andere beleidsvlakken. Het bestuursbureau is bovenschools en daarmee dus voor zowel de Aboe Daoedschool als voor Al Arqam. Het bestuursbureau bestaat momenteel uit de volgende medewerkers:

Amal Breimer-el Madkouri: Coördinator bestuursbureau
Nordin Talhaoui: Coördinator Identiteitsbeleid
Amar Rambocus: Coördinator ICT


Het secretariaat

Het secretariaat heeft twee inloopspreekuren voor ouders. U wordt dan ontvangen door mw. Breimer-el Madkouri. Dit zijn momenten waarop u zonder afspraak binnen kunt lopen voor administratieve zaken. De inlooptijden zijn:
Maandag: 09.00 – 10.00 uur
Woensdag: 09.00 – 10.00 uur

Heeft u niet de mogelijkheid om tijdens het inloopspreekuur langs te komen, dan kunt u uiteraard een afspraak maken voor een ander tijdstip. Het secretariaat is te bereiken op 030-2006188 of per e-mail: info@alarqam.nl.

Het team

Het team van Al Arqam bestaat uit gedreven, enthousiaste leerkrachten en medewerkers. Samen zorgen wij voor een kwalitatieve, veilige en uitdagende leeromgeving. Het bestuur heeft daarbij voor het management van Al Arqam gekozen voor een managementmodel waarbij het management bestaat uit meerdere personen: een managementteam (MT). Het bestuur van SIOU stuurt het MT aan en het MT stuurt op haar beurt de school aan. Het MT in zijn geheel vervult de rol van een schooldirecteur.

Wij stellen u graag voor aan ons team!

Het team van Al Arqam bestaat uit de volgende medewerkers:

Managementteam
Abdelmajid el Hamdaoui (MT-lid) a.elhamdaoui@alarqam.nl
Khadija Bendriss (MT-lid) k.bendriss@alarqam.nl
Souad Hatrouf (MT-lid) s.hatrouf@alarqam.nl

Intern Begeleider
Khadija Bendriss (Intern begeleider onderbouw) k.bendriss@alarqam.nl
Samira Kikach (Intern begeleider bovenbouw) s.kikach@alarqam.nl

Leerkrachten
Ada Stoop (Groep 1) a.stoop@alarqam.nl
Olga Swierts (Groep 2) o.swierts@alarqam.nl
Hodan Kadir (Groep 3) h.kadir@alarqam.nl
Fatima el Kanfoud (Groep 4) f.elkanfoud@alarqam.nl
Souad Hatrouf (Groep 5) s.hatrouf@alarqam.nl
Abdelmajid el Hamdaoui (Groep 5) a.elhamdaoui@alarqam.nl
Naoual Zaim (Groep 6) n.zaim@alarqam.nl
Bilal el Boujjoufi (Gymleerkracht) b.elboujjoufi@alarqam.nl
Yakup Calisir (Godsdienstleerkracht) y.cilisir@alarqam.nl


Dit team valt onder het bestuur van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht:
Abderahman Boulaksil (Voorzitter) a.boulaksil@siou.nl
Farouk el Kodady (Penningmeester) f.elkodady@siou.nl
Aziz el Barroudi (Algemeen bestuurslid) a.elbarroudi@siou.nl
Mohamed Akandouch (Algemeen bestuurslid) m.akandouch@siou.nl

Het algemene e-mailadres van het bestuur is bestuur@siou.nl.
Namens het schoolbestuur en het team wensen wij u en uw kind(eren) een leerzame tijd toe op basisschool Al Arqam!