Schooltijden

Wij hanteren op Al Arqam een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag op school lunchen. In de pauze worden de leerlingen begeleid door onze vrijwillige pleinwacht. Het betalen van overblijfgeld is niet nodig omdat deze pleinwacht een kleine vrijwilligersvergoeding krijgt vanuit de ouderbijdrage. De schooltijden zien er als volgt uit: Maandag t/m donderdag 08:15 – 14:45 uur Vrijdag 08:15 – 12:00 uur Om 08:05 gaat de eerste bel. Om 08:15 moeten alle leerlingen in de klas zijn, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen. Graag verzoeken wij u om – indien mogelijk – lopend of met de fiets naar school te komen in verband met de verkeersdrukte en de beperkte parkeerplaatsen. Met name op de vrijdagen zijn de parkeerplaatsen beperkt in verband met de wekelijkse markt bij het winkelcentrum Parkwijk.

Ingang

Het schoolgebouw is uitstekend geschikt voor twee scholen. Naast Al Arqam, huisvest OBS de Klimroos zich in het schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan 88. Beide scholen hebben ieder een eigen ingang. De hoofdingang van Al Arqam is te bereiken via het grote schoolplein, aan de achterzijde (dus niet de ingang aan de straatzijde). De rechterdeur is de ingang van Al Arqam. Deze kunt u herkennen aan het logo dat boven de deur hangt.

Brengen van uw kind(eren)

Om 08:05 gaat de eerste bel. Om 08:15 zitten alle leerlingen in de klas en is de deur dicht, hierdoor kan de leerkracht op tijd beginnen. In de groepen 1/2 kunt u uw kind(eren) tot in de klas brengen en even wat voorlezen of kijken naar de werkjes die uw kind(eren) hebben gemaakt. We zijn een school die zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleert. Het is daarom raadzaam om uw kind(eren) zijn/haar eigen spullen te laten dragen en zelf jas/muts/sjaal aan en uit te laten doen. Vanaf groep 3 kunt u uw kind alleen tot de gang begeleiden en gaat uw kind zelf de klas in. In de agenda op Parro kunt u zien wanneer er inloopmomenten zijn, zodat u af en toe met u kind(eren) de klas in kunt lopen en kunt zien waar de klas zoal mee bezig is.

Ophalen van uw kind(eren)

De groepen 1 t/m 7 komen met de leerkracht naar het schoolplein. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op het schoolplein op uw kind(eren) te wachten, totdat de leerkracht is gearriveerd. De leerkracht geeft elk kind een hand als de ouders/verzorgers gezien worden op het schoolplein. Dan pas mag het kind naar de ouders/verzorgers lopen. Zo kunnen wij samen het overzicht en de veiligheid van uw kind waarborgen. Wilt u daarom alstublieft wachten tot uw kind een hand heeft gegeven aan de leerkracht? Alvast bedankt. Wordt uw kind opgehaald door iemand anders? Geef dit dan door aan de leerkracht middels een bericht op Parro. Wij geven uw kind alleen mee met iemand anders als dit door u gecommuniceerd is.