Schooltijden

Wij hanteren op Al Arqam een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag op school lunchen. Het betalen van overblijfgeld is niet nodig. In de pauze worden de leerlingen begeleid door hun eigen leerkracht. De schooltijden zien er als volgt uit: Maandag: van 08:15 uur – 14:45 uur Dinsdag: van 08:15 uur – 14:45 uur Woensdag: van 08:15 uur – 14:45 uur Donderdag: van 08:15 uur – 14:45 uur Vrijdag: van 08:15 uur – 12:00 uur Om 08:05 gaat de eerste bel. Om 08:15 moeten alle leerlingen in de klas zijn, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen. Graag verzoeken wij u om – indien mogelijk – lopend of met de fiets naar school te komen in verband met de verkeersdrukte en de beperkte parkeerplaatsen. Met name op de vrijdagen zijn de parkeerplaatsen beperkt in verband met de wekelijkse markt bij het winkelcentrum Parkwijk.

Ingang

Het schoolgebouw is uitstekend geschikt voor twee scholen. Naast Al Arqam, huisvest OBS de Klimroos zich in het schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan 88. Beide scholen hebben ieder een eigen ingang. De hoofdingang van Al Arqam is te bereiken via het grote schoolplein, aan de achterzijde (dus niet de ingang aan de straatzijde). De rechterdeur is de ingang van Al Arqam. Deze kunt u herkennen aan het logo dat boven de deur hangt.

Ophalen van uw kind(eren)

De groepen 1 en 2 worden aan het einde van de schooldag in de klas opgehaald. De groepen 3 t/m 6 komen met de leerkracht naar het schoolplein. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op het schoolplein op uw kind(eren) te wachten, totdat de leerkracht is gearriveerd. Zo kunnen wij samen het overzicht en de veiligheid van uw kind waarborgen. De leerkrachten zullen op een vaste, afgesproken plek staan. Deze plek wordt later met u gecommuniceerd. Wordt uw kind opgehaald door iemand anders? Geef dit tijdig door aan de betreffende leerkracht.