Basisschool Al Arqam

Van harte welkom op basisschool Al Arqam! Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU) sticht hiermee haar tweede basisschool op islamitische grondslag in Utrecht. Onze school staat voor een veilige en vertrouwde omgeving, waarin elk kind tot zijn recht komt. Een school waar professionals, samen met ouders en vrijwilligers, een sluitend netwerk rond het kind vormen. Samen zorgen wij voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs en het bijbrengen van islamitische normen en waarden, zodat de kinderen, met behoud van hun islamitische identiteit, participeren in de multiculturele maatschappij. Al Arqam biedt vernieuwend onderwijs door onder andere gebruik te maken van de nieuwste technologieën. Hierbij streven wij ernaar het maximale leerrendement te bereiken. Door gebruik te maken van de laatste trends en ontwikkelingen in het onderwijs wordt het creatief vermogen vergroot en worden de communicatieve vaardigheden en toekomstkansen van de leerlingen verbeterd. Wij informeren u graag over een aantal praktische zaken hier op school.

Basisschool Al Arqam, vernoemd naar de sahabi (metgezel) van de profeet (vrede zij met hem). Hij was één van de eerste die moslim is geworden. En Dar Al Arqam is weer het huis van Al Arqam, die deze open heeft gesteld voor de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de rest van de sahabah (metgezellen) om de Koran te bestuderen en Ad’iya (smeekbeden) te verrichten. Dit wordt ook gezien als de eerste Islamitische school.

Bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gymles van hun eigen leerkracht in de speelzaal van de school. De kinderen van groep 3 tot en met 6 krijgen gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Op donderdag worden de gymlessen gegeven in de gymzaal aan de Verlengde Houtrakgracht 598. De kinderen worden door hun eigen leerkracht gebracht en opgehaald. Zorg ervoor dat uw kind gymkleding bij zich heeft. De gymtas mag op school blijven aan de kapstok. Denk er wel aan dat u het regelmatig meeneemt naar huis om het te wassen. Kinderen mogen uitsluitend gymschoenen meenemen, die bedoeld zijn voor een gymzaal.

Het gebed

De kinderen van Al Arqam zullen in sha Allaah elke dag het Dohr-gebed verrichten op school. De kinderen dienen het gebed te verrichten met gepaste kleding voor het gebed.