Basisschool Al Arqam

Van harte welkom op basisschool Al Arqam! Onze school staat voor een veilige en vertrouwde omgeving, waarin elk kind tot zijn recht komt. Een school waar professionals, samen met ouders en vrijwilligers, een sluitend netwerk rond het kind vormen. Samen zorgen wij voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs en het bijbrengen van islamitische normen en waarden, zodat de kinderen, met behoud van hun islamitische identiteit, participeren in de multiculturele maatschappij. Al Arqam biedt vernieuwend onderwijs door onder andere gebruik te maken van de nieuwste technologieën. Hierbij streven wij ernaar het maximale leerrendement te bereiken. Door gebruik te maken van de laatste trends en ontwikkelingen in het onderwijs wordt het creatief vermogen vergroot en worden de communicatieve vaardigheden en toekomstkansen van de leerlingen verbeterd. Wij informeren u graag over een aantal praktische zaken hier op school.

Basisschool Al Arqam is vernoemd naar de sahabi (metgezel) van de profeet (vrede zij met hem). Hij was één van de eerste mensen die moslim is geworden. En Dar Al Arqam is weer het huis van Al Arqam, die deze open heeft gesteld voor de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de rest van de sahabah (metgezellen) om de Koran te bestuderen en Ad’iya (smeekbeden) te verrichten. Dar Al Arqam wordt gezien als de eerste Islamitische school ter wereld.

Bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gymles van hun eigen leerkracht in de speelzaal van de school. Daarnaast krijgen ze 2x in de 3 weken gymles van een vakleerkracht in de grote gymzaal. De kinderen van groep 3 tot en met 6 krijgen alleen gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs in de gymzaal op de Houtrakgracht (1 minuut lopen van school). Zorg ervoor dat uw kind gymkleding bij zich heeft. De gymtas mag op school blijven aan de kapstok. Denk er wel aan dat u het regelmatig meeneemt naar huis om het te wassen. Kinderen mogen uitsluitend gymschoenen meenemen, die bedoeld zijn voor een gymzaal.

Het gebed

De kinderen van Al Arqam zullen vanaf groep 4 in sha Allaah elke dag het Dohr-gebed verrichten op school. In het begin gaat het vooral om het leren van het gebed en de wassing. Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat de leerlingen een geldig gebed verrichten met de wassing. De kinderen nemen gebedskleding en een gebedskleedje mee van huis zodat ze met gepaste kleding het gebed kunnen verrichten.

Pauzes

We hebben veel ruimte voor de kinderen om buiten te spelen in de pauzes. Dit doen we elke dag in de pauzes, behalve bij heel slecht weer omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen een frisse neus halen en even hun energie kwijt kunnen raken. Ook als het licht regent spelen de kinderen dus buiten. We vragen u om hier rekening mee te houden bij het aankleden 's ochtends. De pauzes zijn van 9:45 - 10:00 en van 11:45 - 12:15 (behalve op vrijdag, dan zijn we om 12:00 uit).