Continuïteit van de organisatie

Het Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie.
Het Bestuur bestaat uit: